Stichting Caviaopvang

't Kuufke 

Deze transparante pagina met informatie over Stichting Caviaopvang 't Kuufke sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

statutaire naam: Stichting Caviaopvang 't Kuufke
publieke naam: Stichting Caviaopvang 't Kuufke

Kamer van Koophandel nummer 14102848
Het RSIN/fiscaal nummer 819513763B01


De contactgegevens
Dalstraat 10
6141 AR  Limbricht
Contactpersoon: Tamara Wetzels
Telefoon: 06 – 14433393
E-mail: info@kuufke.com

De doelstelling
Het opvangen en herplaatsen van cavia's, het geven van voorlichting over de juiste wijze van het houden/huisvesten van cavia's. Het opvangen van cavia's die op straat gevonden worden (zwerfdieren). De mannelijke dieren laten castreren door onze dierenarts.

Onderdelen van de doelstelling:
Het opvangen van cavia's die door mensen afgestaan worden en/of gevonden worden op straat.
Herplaatsen van cavia's (altijd per 2 of meer ivm dierenwelzijn)
Geven van voorlichting via website, Facebook, scholen etc.
Pension 
Salon (nagels knippen, vachtverzorging en meer)


Download ons Beleidsplan:

Beleidsplan 2020-2025

Download ons Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Download onze

Publicatieplicht met de activa en passiva 2023


De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders.


T. Wetzels, secretaris
Datum in functie 15-5-2008

C. Wetzels-Crapels, penningmeester
Datum in functie 15-5-2008

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid


Er vinden voor de bestuurders en vrijwilligers geen beloningen plaats.

Download onze statuten. 

Statuten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Doorgaans organiseren we elk jaar een Kerstmarkt en een of meerdere foto-shoots waarmee eigenaren hun cavia leuk op de foto kunnen laten zetten. In de week van 4 oktober (Wereld Dierendag) worden we vaak bezocht door klassen van basisscholen, Scouting groepen, etc. En staan we bij diverse dierenwinkels met een informatie stand.

 
E-mailen
Bellen
Map