Stichting Caviaopvang

't Kuufke 

Afstand

Soms kunt u om een reden niet meer voor uw hamster zorgen. Uw hamster is bij ’t Kuufke van harte welkom. Wij zullen dan op zoek naar een nieuw thuis, mits leeftijd en gezondheid dit toe laat. U kunt contact met ons opnemen via info@kuufke.com om een afspraak te plannen. Ook grotere groepen knaagdieren kunnen we altijd opvangen. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Afstandsverklaring

Als u uw hamster naar 't Kuufke brengt dient u een afstandsverklaring te ondertekenen. Na het ondertekenen hiervan is uw hamster eigendom van 't Kuufke en kunt u er geen aanspraak meer op maken. Bij het afstaan van een dier moet u zich kunnen legitimeren. Vergeet daarom niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Afstand is kosteloos

Aan het afstand doen van uw hamster zijn geen kosten verbonden. Wel zijn we uiteraard heel blij met een vrijwillige donatie. Wij ontvangen geen subsidies en zijn geheel afhankelijk van herplaatsingskosten, giften en donaties.

Dieren die niet worden herplaatst om wat voor reden dan ook blijven bij 't Kuufke wonen. Deze dieren worden dus absoluut niet ingeslapen.

Komt uw hamster van ons af? Dan is het de bedoeling dat u uw hamster naar ons terug brengt als u niet meer voor het dier kunt zorgen. Vanzelfsprekend is het terugbrengen kosteloos.

 
E-mailen
Bellen
Map