Stichting Caviaopvang

't Kuufke 


Soms kunt u om wat voor reden dan ook zelf niet meer u cavia's zorgen.

Deze cavia('s) zijn bij 't Kuufke van harte welkom. Wij gaan voor deze cavia's op zoek naar een nieuw tehuis, mits ze niet te oud zijn.

Als u de cavia's naar 't Kuufke brengt dient u een afstandsverklaring te ondertekenen. Na het ondertekenen hiervan zijn de cavia's eigendom van 't Kuufke en kunt u er geen aanspraak meer op maken!

Aan het afstand doen van de cavia('s) zijn geen kosten verbonden. Wel zijn we uiteraard heel blij met een vrijwillige donatie. Wij ontvangen geen subsidies etc. en zijn geheel afhankelijk van herplaatsingskosten, giften en donatie's.

Grote groepen kunnen we altijd opvangen, Schroom niet om contact met ons op te nemen, we zijn heel wat gewend en zullen niemand veroordelen.

Dieren die niet worden herplaatst om wat voor reden dan ook blijven bij 't Kuufke wonen. Deze dieren worden dus absoluut NIET ingeslapen.

Dieren die van ons afkomen moeten altijd terug naar ons, vanzelfsprekend zijn daar ook geen kosten aan verbonden!

 
E-mailen
Bellen
Map