Stichting Caviaopvang

't Kuufke

 


Soms kunt u om wat voor reden dan ook niet meer zelf voor uw cavia('s) zorgen en moet u er afstand van doen.

Deze cavia('s) zijn bij 't Kuufke van harte welkom. Wij gaan voor deze cavia's op zoek naar een nieuw tehuis, mits ze niet te oud zijn.

Als u de cavia's naar 't Kuufke brengt dient u een afstandsverklaring te ondertekenen. Na het ondertekenen hiervan zijn de cavia's eigendom van 't Kuufke en kunt u er geen aanspraak meer op maken! 

Aan het afstand doen van de cavia('s) zijn kosten verbonden. Dit komt geheel ten goede aan de opvang. Denk hierbij aan: voer, bodembedekking, medicijnen en dierenartskosten! Voer, hooi of andere dingen die u zelf niet meer kunt gebruiken zijn ook van harte welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor kooien, voerbakjes en drinkflesjes. De opvang kan dit zeer goed gebruiken!

Wij ontvangen geen subsidies etc. en zijn geheel afhankelijk van afstandskosten, herplaatsingskosten, giften en donatie's.

De  afstandskosten bedragen 20 euro per cavia. Ook grote groepen kunnen we altijd opvangen, uiteraard e.e.a. in overleg, deze kunnen dan  tegen een donatie bij ons terecht. Schroom niet om contact met ons op te nemen, we zijn heel wat gewend en zullen niemand veroordelen.

Bij het afstaan van een dier moet je je kunnen legitimeren. Vergeet daarom niet je legitimatiebewijs mee te nemen.

Dieren die niet worden herplaatst om wat voor reden dan ook blijven bij 't Kuufke wonen. Deze dieren worden dus absoluut NIET ingeslapen. 

Dieren die van ons afkomen moeten altijd terug naar ons, vanzelfsprekend zijn daar geen kosten aan verbonden!

 
E-mailen
Bellen