Stichting Caviaopvang

't Kuufke

De kosten voor een cavia zijn als volgt:

Zeugje 30 euro
Castraat (gecastreerd beertje) 45 euro

Het betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene en medische kosten van ‘t Kuufke en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier.

Bij het herplaatsen van een asieldier moet je je kunnen legitimeren. Vergeet daarom niet je legitimatiebewijs mee te nemen. 

Door het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst verplicht u zichzelf contact op te nemen met 't Kuufke in het geval dat u niet meer voor de cavia's zorg kunt dragen en afstand van ze wilt doen. Deze cavia's moeten dan terug naar de opvang, uiteraard zijn daar geen kosten aan verbonden.

Lees onderstaande s.v.p door,
dit voorkomt een hoop onnodige vragen!

Wij herplaatsen geen beren bij beren ongeacht of ze nu wel of niet gecastreerd zijn! We maken hierin geen uitzonderingen!

Wij herplaatsen geen zeugen bij zeugen tenzij er een gecastreerde beer aanwezig is. Ook hierin maken wij geen uitzonderingen!

De beste combinatie is en blijft 1 gecastreerde beer met 1 of meerdere dames. 

*Zeugjes waarvan we zeker weten dat ze zwanger zijn worden NIET herplaatst, omdat dit teveel stress oplevert. Na de bevalling/zoogperiode mogen ze natuurlijk wel verhuizen!

*Wij herplaatsen geen cavia's bij konijnen en kippen. Indien u wilt weten waarom willen wij dit graag aan u uitleggen. Stuur ons gerust een mail.

Neem altijd uw eigen cavia ('s) mee als u naar ons toe komt om een nieuwe cavia een goed tehuis te geven. De koppeling zal altijd plaats vinden in de opvang zodat u niet verrassingen komt te staan. Ook kunnen we dan meteen het geslacht van uw cavia controleren omdat hier vaak door zowel dierenwinkels, fokkers en dierenartsen fouten gemaakt worden!

*Baby cavia's herplaatsen we nooit samen, altijd een iets ouder diertje met een baby. Baby's moeten nog erg veel leren om tot gelukkige sociale dieren op te groeien. Vergelijk het maar met 2 peuters, die stuur je ook niet alleen op vakantie.

Wij herplaatsen altijd een combinatie van een gecastreerde beer en een zeug, omdat onze ervaringen hiermee het beste zijn. Zeugen kunnen nog wel eens kibbelen vanwege hun hormonen en beren gaan heel vaak met elkaar vechten, ook als dit 2 broertjes zijn! Een gecastreerde beer samen met een zeug, gaat in vrijwel alle gevallen goed. Bovendien hebben we sterk de indruk dat als zeugen samen leven met een castraat, ze minder (snel) eierstokcysten ontwikkelen. De combinatie van een gecastreerde beer met een zeug verloopt eigenlijk altijd heel harmonieus....

Cavia's kunnen gereserveerd worden maar dienen binnen 10 dagen opgehaald te worden tenzij anders overlegd, wij vragen hiervoor echter een aanbetaling van € 10 per cavia.

Bij annulering van de reservering wordt de aanbetaling NIET terug betaald! Reserveringskosten worden uiteraard verrekend met de herplaatsingkosten!

Cavia's die gezond zijn en geen gedragsafwijkingen hebben komen in aanmerking om geplaatst te worden bij een particulier.

Deze cavia's gaan dus bij hun nieuwe verzorger wonen.
De cavia is een groepsdier en wij als mens, kunnen NOOIT een cavia vervangen daarom worden de cavia's alleen per twee of meer geplaatst, tenzij u zelf reeds cavia's heeft (de beren van 't Kuufke zijn/worden allemaal gecastreerd!)

Cavia's zijn van nature prooidieren en hebben een vluchtgedrag, dit is de reden waarom een cavia zal weglopen als je hem probeert te vangen. 

Omdat wij meestal geen achtergrond weten van de dieren in de opvang (voor wat betreft erfelijkheid) mag er met de cavia's van 't Kuufke niet worden gefokt. De laatste jaren heeft de gezondheid van de cavia erg moeten lijden door het vele fokken wat vaak in de dierenwinkels al begint omdat beren en zeugen samen gehouden worden. Daardoor zijn zusjes vaak zwanger van hun broertjes en de gevolgen zijn dan niet te overzien.

Cavia’s zijn zeer sociale en gezellige dieren die in de vrije natuur in roedels wonen. Meestal bestaat zo’n roedel uit een mannelijk dier met meerdere wijfjes.

Wanneer wij cavia’s willen houden, zullen wij ze, voor het behoud van een goede gezondheid, zoveel mogelijk tegemoet moeten komen in hun natuurlijke behoeften. Naast een goede voeding hebben cavia’s ook voldoende leefruimte nodig van tenminste 0,25 m² per cavia. Groter is altijd beter!Ondanks dat cavia’s groepsdieren zijn, leven er nog altijd veel cavia’s alleen. En dit is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus doe uw dier een groot plezier en haal een of meerdere cavia’s erbij.

We hebben in Nederland een aantal stichtingen en particuliere caviaopvangen waar een groot aantal cavia’s in allerlei soorten en maten zitten te wachten op een nieuw tehuis. Er worden ook vaak (bij ons alleen maar) gecastreerde beren aangeboden, zodat de zorgen van een operatie u bespaard blijven.

Er is heel veel mogelijk zodat geen cavia alleen hoeft te blijven!

Overigens zijn twee cavia’s niet beduidend drukker en kosten ze ook niet veel meer dan één cavia.

Voor u zou het misschien niet veel uitmaken: 1 of 2 cavia’s, maar voor uw cavia betekent het echter een enorme verbetering in de kwaliteit van zijn of haar leven.
U kunt misschien bezwaar maken en zeggen dat u zich grotendeels van de dag met uw cavia bezighoudt, maar een mens kan de ontbrekende partner van de cavia niet vervangen.
Zelfs wanneer u minstens 5 uur per dag bezig bent met uw cavia, is het diertje toch nog 19 uur alleen. En wie zou zo willen leven?

Konijnen zijn, zoals vaak beweerd wordt, geen ideale partners voor de cavia. Beide diersoorten spreken een heel andere taal en hebben andere behoeften op het gebied van voeding, huisvesting en gedrag.

Stel dat u uw leven lang opgesloten zit samen met een chimpansee. U zult zich er op den duur bij neerleggen, maar voor beiden zal de behoefte aan een soortgenoot altijd blijven bestaan.

Een koppel of een groep cavia’s houden, heeft heel veel leuke kanten. Wanneer men meerdere cavia’s houdt, tonen ze hun uitgesproken sociale gedrag en hun veelvuldige luide uitlatingen. Ze eten samen, ze rusten samen, ze rennen en spelen met elkaar, ze kibbelen maar maken het ook weer snel goed samen. Een groep is veel interessanter om naar te kijken dan naar een dier dat vereenzaamt en verveeld in een hoekje zit.

Tot slot willen wij nog een vooroordeel uit de weg ruimen: ook cavia’s die in een groep leven worden tam!
Wanneer u zich voldoende met uw dieren bezighoudt, zult u zien dat u volledig door de groep geaccepteerd wordt.

 
E-mailen
Bellen